Välkommen

Dessa sidor är dedikerade till material som kan ha diskuterats i samband med konsultationer eller privata sammanträffande. Det skall ses som författarens helt privata åsikter. Medicinsk information kan fläckvis avvika lite från mainstream uppfattningar, men bör ändå inte vara i konflikt med vetenskap och beprövad erfarenhet. Ignorance is preferable to error, and he is less remote from the truth who believes nothing, than he who believes what is wrong. - Thomas Jefferson Copyright Beträffande innehållet på www.flou.eu: Ingen copyright Det är fritt fram för envar, att reproducera, distribuera, kopiera, tolka, misstolka, förvanska. Gör vad än du känner för. Även påstå att du själv kom på det, eller skrev det - utan mitt, eller någon annans tillstånd. On the contents of the www.flou.eu site: No copyright. You are free to reproduce, distribute, interpret, misinterpret, distort, garble. Do what you like, even claim authorship, without my consent or the permission of anybody.