Sinnesro Bönen

Gud, giv mig Sinnesro att acceptera det jag inte kan förändra. Mod att förändra det jag kan, och Förstånd att inse skillnaden. Eller: Gud, giv mig Sinnesro, att acceptera alla de människor, jag inte kan ändra på. Mod att förändra den, jag kan. Och Förstånd att inse att den person är JAG.

Sinnesrobönen med kommentarer

GUD
Namnet på vår sanne inneboende verklighet som alltid varit - och aldrig kan lämna oss. Inte en föreställning om en ’högre makt’, som befinner sig utanför oss själva som en sorts jultomte som uppfyller våra önskningar och drömmar. Någon som vi tror har makten att ’fixa till’ livet åt oss, så det blir, såsom vi vill ha det - om vi uppför oss på ett sätt som ’han’ anses gilla.
GIV
Inte som en present eller en oförtjänt gåva, men som den ofrånkomliga konsekvens av livets inneboende lagbundenhet
MIG
Mitt sanna själv, den realitet som alltid funnits och som aldrig förändrats trots ’livets’ föränderlighet i övrigt.
SINNESRO
Inte som i lugn, avslappnad etc, utan som i att helt avstå från all orealistisk önsketänkande om att verkligheten ’borde’ varit annorlunda, än den är.
ATT ACCEPTERA
Total insikt om och acceptans av det faktum, att verkligheten inte kan se ut på något som helst annat sätt än precis så som den presenterar sig just nu, stund för stund för stund.
DET JAG INTE KAN FÖRÄNDRA
Verkligheten....punkt slut. Det som är...ÄR. Oavsett hur jag vrider och vänder på det. Det enda jag kan ändra på...är min inställning.
MOD ATT FÖRÄNDRA
Hur våra liv utspelar sig beror på vår förmåga att ta ansvarsfulla beslut beträffande handlingar som vi anser behöver utföres för att möta livets utmaningar. Oavsett hur vi reagerar – eller inte – får vi ta emot de konsekvenser som blir resultatet.
DET JAG KAN
Det vi kan förändra är vårt sätt att se på verkligheten. Därmed kanske förändras det sätt, vi reagerar på livs händelser.
OCH FÖRSTÅND ATT INSE SKILLNADEN
Den som lyfter en katt i svansen får en insikt, en visdom, som inte riktigt kan läras på något annat sätt. Visdom uppnås genom erfarenhet. Visdom är, att ’samarbeta’ med verkligheten. Praktisera D.S.F: Det Som Fungerar.
I motsats till det som sällan fungerar oavsett hur starkt JAG önskar, ja rent av krävar, det SKALL