Lidande

 
Lidande definieras som nedsatt välbefinnande. Lidandets motsats är lycka.
Lidande kan vara en konsekvens av sjukdom. Det kan även förekomma utan samtidig sjukdom.
Det kan finnas i uttalad grad, hos en person med perfekt kroppslig hälsa, 
utomordentlig socio-ekonomisk status och en avundsvärd familj.
Eller kan fullständig saknas, hos en person med ett flertal diagnoser och en kropp i urusel kondition.

Sjukdom kan innebära: Smärta och/eller nedsatt funktionsförmåga.
Lidande behöver inte förekomma.

Lidande uppstår genom påståendet: "Så här skal det inte vara!" 

Så här skal det inte vara! är en tanke.

Jag vill hävda det är den mest förödande tanke i vårt vokabulär.

Den som uttalar denna mening förutsätter sig ha konstruerat Verkligheten, 
och nu observerade en dysfunktion, som han minsann inte hade programmerat in i helheten.
Det är att blanda ihop Verklighet med Önsketänkande.
När vi påstår "Det skal inte vara så här!" och verkligt anser det, och tror, vi har rät,
då har vi väl även Rätt ja rentav Plikt till att känna indignation, besvikelse, ilska, förtvivlan m.m.m, 
när Verkligheten beter sig på ett så 'felaktigt',  besvikande sätt....eller hur?

Det, är lidande. 

Lidande är avståndet, mellan Verkligheten och Önsketänkande.

Hos den, där dessa fullständigt sammanfaller, får Lidande ingen plats.

När vi observerar tanken: "Det skal inte vara så!"
Ställ då frågan: "Hur är det i Verkligheten?" 
Svaret blir ovillkorligen: "Det är så som det är!"

Om vi envisas med: "Det är så, men så skal det inte vara!", 
får vi köra ett varv till. Intill insikten kommer:

Allt som händer har redan hänt!

Det går inte att ändra på något som redan har hänt.
Det går inte att ändra historien. Att göra osagt det, jag sade igår.
Detta är även ett väldokumenterad vetenskapligt faktum.
De fysiska lagar som styr universum tillåter inte detta.
Tänk ett ögonblick på hur mycket tid och energi vi lägger ned på att älta
och vrida på hur vi skulle handlat i stället. Fullständigt meningslöst!
Vi kunde inte handlat på något annat sätt än såsom vi gjorde!  Hur jag vet?
För att vi handlade just precis som vi gjorde! Det var så verkligheten utspelades.
Har du någonsin lyckats ändrat på något du redan gjort?
Har du hört eller läst om någon som lyckats med det?

Nu kan vi visserligen argumentera för att vi måste analysera förtiden för att lära av den 
och visst är det viktigt, men det går ganska fort att inkludera den lärdom i vårt erfarenhetsbibliotek, 
och denna process brukar inte vara ackompanjerad med lidande.
 
Besvikelse är per definition....uppfyllde förväntningar. Besvikelse kan aldrig förekomma utan förväntningar.
- de förväntningar, som inte uppfylls, var tydligen inte realistiska!...
Hur jag vet det?...Jamen De blev ju inte uppfyllda!

Betyder det, att man inte skal ha förväntningar? Att man inte skall försöka att hålla sig frisk?
Att man inte skall hoppas på bot och bättring, om man råkar bli sjuk?

Nej, inte alls.
Gör vad i allvärlden du känner för, och tror på. Sök all den hjälp du tror dig kunna få,
från vemsomhelst, du litar på eller tror på.

Egentligen menar vi ju: "Jag önskar det var annorlunda!" i stället för "Så här skall det inte vara!"

Att få en annorlunda utveckling i framtiden har vi kanske lite kontroll över.
Det kan evt bli så, beroende på vilka beslut eller handlingar vi sättar igång idag.

Men först: Acceptera fullständigt, att Just Nu är allt precis som det skal vara.

Och, när du härefter börjar handla och agera: Spana ständigt efter Verkligheten, som döljer sig
någonstans bakom all ditt önsketänkande.
		

VERKLIGHETEN, alltså: DET SOM ÄR.

Inget, som inte på något sätt kan manifesteras i vårt medvetande kan ha någon existens för oss. Alla 'ser' vi genom våra sansorgans oerhörde begränsningar, som till yttermera är missfärgade av uppfostran, utbildning, kulturell, religiös, politisk 'uppfostran' Vi 'tolkar' våra perceptioner med vårt begränsade intellekt modifierad av vårt bagage av upplevelser och erfarenheter vi haft genom livet, tonvis av olika emotionella preferenser m.m.m Det, som tränger igenom alla dessa filter är VÅR verklighet. Det finns inte 2 personer, som har 'samma' uppfattning av 'verkligheten'. Inga 2 har exakt samma filter. Inga 2 har samma 'hjärna' till att ordna, organisera, tolka. Alla har dock en sand bild av sin egen verklighet, nättopp för att: 'Alla' är sin egen verklighets skapare. Därför kan 'din' verklighet inte direkt jämföras med 'min', på något hierarkisk eller värdegrundande sätt. Ingen ser verkligheten såsom den är 'I Verkligheten'. Vi sitter alla i samma biograf och tittar på samma manifestationer på skärmen men vi ser alla olika filmer. Men den, vars egen verklighetsbild överensstämmer mest, med den 'verkliga' Verklighet....levar enklast. ...krockar minst med Verkligheten. Att krocka med Verkligheten ger alltid anledning till lidande. Att krocka med 'Andras' verkligheter kan vara livsfarligt.