Manifest om Jämnlighet och Yttrandefrihet


Varje fredlig och hållbar gemenskap bygger på principen 
att deltagarna accepterar varandras rätt att vara oense.
Vi ger våra meningsmotståndare rätt till och möjlighet för att kritisera oss fritt 
och förnekar att någon av oss eller utanför vårt gemenskap kan bestämma 
vem och vad som ska kritiseras, idet vi inser att överlåtelse av sådan makt, 
alltid kommer att innebär att de som har makt får mer makt.

Vi skiljer mellan tolerans och respekt och definierar tolerans  
som acceptans av oliktänkande och respekt som lydnad och vördnad.
Vi tolererar alla yttranden, inklusive intoleranta, men kommer alltid att svara 
på alla former av intolerans med kritik och respektlöshet.
Vi accepterar inte en önskan om respekt för att vara ett argument i sig. 
Enligt vår uppfattning är intolerans ett hot mot det öppna samhället, 
medan bristande respekt däremot är det viktigaste försvaret av demokratin.

Kritik kan vara obekvämt, och vi är förberedda på att om vi uttalar oss
obekvämt om andre, kan vi förvänta oss obekväma gensvar. 
Men vi kommer aldrig att acceptera att kritik besvaras med 
skadegörelse, våld, misshandel, mord eller hot om sådant
och kommer alltid att kämpa för friheten att tänka och tala fritt.
Tanken raffineras av motstånd och kritik och det är i denna process
vi utvecklar oss som människor och medborgare. 
Därför insisterar vi på nödvändigheten att alla synpunkter blir hörda 
och anser det obehagliga samtal som bevis på att demokratin fungerar.

Vi ser det som ett individuellt ansvar att ingripa i debatten 
om det yttras något man inte håller med om.
Uppfattningen att kritik inte skall eller bör yttras om den kan
vara stötande eller kränkande anser vi ett tecken på 
att du inte är villig att ta sitt ansvar och försvara sina positioner.
Vi skiljer således inte på kvalificerad och okvalificerade kritik 
och kommer att försvara alla som använder sin yttrandefrihet.

Den kulturella människan definierar vi som den individ 
som är öppen för dialog, som ständigt reflektera och som ett resultat 
av nya insikter kan ändra åsikter.
Vi är motståndare till et människosyn som värderar människan 
baserat på deras etnicitet, religion, språk, sexualitet, kön, 
politisk övertygelse etc. men godkänner inte detta
som ett argument för att vi inte kan eller bör kritisera kulturer, 
ideologier, religioner, osv. eller deras anhängare, 
om vi inte tillhör dom eller stödja dom.
Vi kommer ständigt uttrycka vår bristande respekt för sådan argumentation, 
eftersom det blockerar den fria dialogen, fördjupa skillnaderna mellan oss 
och legitimerar ojämlikhet.

Vi tror på universella mänskliga rättigheter och anser endast den stat som legitimt, 
där alla är lika inför lagen.
Vi fördömer privilegier och alla individer, grupper och stater 
som genom våld eller hot om våld legitimera övergrepp på 
och begränsade rättigheter för dem som inte tillhör samma kultur, religion, etc.
Vi vill kämpa för den svagas rätt till lika möjligheter. 
Men kräver rätt till kritik av intolerans, även om de intoleranta är svaga.
Vi kommer aldrig att kompromissa om uppfattningen att varje fredlig och hållbar 
gemenskap börja med att vi erkänner varandras rätt att vara oense - och denna gemenskap 
överlever genom att vi har modet att försvara denna rättighet även för egen räkning