Klinik

VI FINNS PÅ

LILLA TORG

 

På mottagningen finns tillgång till en erfaren specialist i allmän medicin.

Allmänläkaren står för kontinuitet och bredd och bör vara den första läkare en patient träffar i öppenvården.

Allmänläkaren är den som har överblick och kan sätta symptom och kliniska fynd i rätt perspektiv, och därmed välja rätt instans eller organspecialist, om det behövs ytterligare utredning eller behandling.

 

På mottagningen finns tillgång till en KBT terapeut.

Kognitiva mötet är en privat mottagning som erbjuder:

  • Kognitiv beteendeterapi KBT,
  • Kognitivt inriktade grupprogram,
  • Motiverande samtal vid beroendetillstånd
  • Kognitiv coaching.

 

PERSONAL &

INFO

DR. TOM FLOU

Läkarutbildning vid Köbenhamns universitet 1980.

Specialist i allmänmedicin i Sverige och Spanien.

Egen privatmottagning sedan 1994,

C4 Kliniken i Kristianstad.

 

Du är välkommen att kontakta mig på:

Mail: flou@c4kliniken.se

C4 Kliniken, Östra storgatan 40, 291 31 Kristianstad | 044-12 19 95 | flou@c4kliniken.se